VISIÓN

 

Ser a enxeñería global do futuro.

Ser unha enxeñería líder en diferentes campos medioambientais que presta unha grande variedade de servizos aos seus clientes.

Ser un proxecto empresarial sólido e rendible para os socios contribuíndo á mellora da calidade de vida dos seus traballadores e ao desenvolvemento sostible da contorna.

Z

MISIÓN

Ofrecer aos nosos clientes solucións eficaces e competitivas nas áreas do Rebaixamento de Niveis Freáticos, o Estudo e Descontaminación do Subsolo e outras áreas da enxeñería, executándoas de forma seria, responsable e próxima; enfocando o noso desenvolvemento na satisfacción e fidelización do cliente.