VISIÓ

 

Ser la enginyeria global del futur.

Ser una enginyeria lider en diferents camps mediambientals que presti gran varietat de serveis als seus clients.

Ser un projecte empresarial sòlid i rentable per als socis contribuent a la millora de la qualitat de vida dels seus treballadors i al desenvolupament sostenible de l’entorn.

Z

MISSIÓ

Oferir als nostres clients solucions que destaquin per la seva eficàcia i competitivitat en les àrees del Rebaixament de Nivells Freàtics, de l’Estudi i Descontaminació del Subsòl i altres àrees de l’enginyeria, executant-les de forma seriosa, responsable i propera; enfocant el nostre esforç en la satisfacció i fidelització del client.