DESCONTAMINACIONS DEL SUBSÒL

Consulta la nostra trajectòria obra a obra

El coneixement que no s¡aplica acaba per desaparèixer, el que es du a la pràctica es multiplica, per això cada una de les nostres obres són una forma de créixer i guanyar coneixement, un coneixement que posem sempre al teu servei.

UBICACIÓ perquè com més a prop haguem treballat del teu emplaçament més coneixement tindrem del subsol de l’entorn en qüestió, i això ens farà partir amb avantatge: