DIAGNOSTIQUEM L’ESTAT AMBIENTAL DEL SUBSÒL DE LA TEVA INSTAL·LACIÓ I SI ÉS NECESSARI EL DESCONTAMINEM

Pot ser que hagis rebut un requeriment de l’administració sol·licitant informes de l’estat del subsòl de la teva propietat i que parlin de conceptes i lleis que desconeixes. No et preocupis, nosaltres t’expliquem el que necessites saber i si vols t’ajudem en el procés per a que compleixis amb el que et demanen.

Alguns dels nostres clients:

Comencem pel principi:

Quan necessites un diagnòstic ambiental del subsòl? (Informes de situació i informes preliminars)

– Quan t’ho demani l’administració en base a la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats o en base a la legislació vigent a Catalunya perquè:

 • La teva activitat està catalogada com a Potencialment Contaminant per al Sòl.
 • La teva instal·lació és objecte d’un procés de compravenda.
 • Ets a punt de canviar l’activitat que realitzes a la teva instal·lació o bé l’ús del sòl de l’emplaçament.

– Quan vulguis assegurar-te de manera voluntària que la teva activitat no ha deixat cap passiu ambiental en el subsòl.

Quan has d'iniciar un procés de descontaminació del sòl?

– Quan conforme als resultats del teu Informe Preliminar, l’Administració declara el sòl de la teva propietat com a contaminat en base al què es disposa en el Reial Decret 9/2005, de 14 de Gener, pel què s’estableix la relació d’activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats.  

– Quan, coneixent l’existència d’una afectació al subsòl, decideixes dur a terme de manera voluntària processos de descontaminació.

I quan acaba un procés de descontaminació?

Un sòl deixa de ser considerat com a contaminat un cop realitzades actuacions de descontaminació que, en funció dels diferents usos, garanteixen que aquest ha deixat de suposar un risc inadmissible per a l’objecte de protecció designat, sigui salut humana o ecosistemes.

Envirosoil t’acompanya en tot el procés d’investigació i/o descontaminació del teu subsòl fins que tanquis l’expedient, oferint-te en aquest camí:

SEGURETAT

Perquè tens un equip a la teva disposició que està:

 • Validat per a treballar davant l’Administració al ser una empresa acreditada per la ENAC com a Entitat d’Inspecció de Sòls i Aigües Subterrànies Associades conforme a la UNE-EN ISO/IEC 17020:2012 per al disseny i la inspecció de la qualitat del sòl associats a activitats, instal·lacions o accions potencialment contaminants.
 • Capacitat per a treballar amb diverses tècniques de descontaminació, la qual cosa t’assegurarà tenir la solució més efica+ ja que et podem oferir la metodologia més adequada segons el tipus de contaminació i les característiques del subsòl.
Z

TRANQUIL·LITAT

Perquè redactem tots els informes que pugui requerir l’Administració i t’acompanyem a les reunions que necessitis.

CLAREDAT

Et resolem tots els dubtes que et puguin sorgir durant el procés, ja siguin tècnics o administratius.

COMODITAT

Perquè t’oferim un projecte consolidat que et permet tenir un únic interlocutor durant tot el procés, un interlocutor que serà coneixedor de tot el tràmit i dels seus antecedents.

CONTROL EFICIÈNCIA

Gràcies al nostre sistema de gestió de qualitat i medi ambient certificat conforme a les normes ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

Som especialistes en investigació de sòls i aigües subterrànies i la seva descontaminació mitjançant diverses tècniques, te n’enumerem algunes:

 • Tecnologies in situ: extracció de vapors, air sparing, extracció multi fase, buit d’alta potència, bioslurping i bioventing.
 • Tecnologies ex situ: landfarming, bio piles i rentat de sòls.

A més, realitzem tot un altre conjunt d’estudis i actuacions que de manera freqüent acompanyen una investigació i una descontamnació del subsòl, per exemple:

 • Anàlisi de contaminacions preexistents mitjançant el mostreig d’aflorament d’aigües subterrànies.
 • Simulacions matemàtiques de fluxos subterranis i dispersió de la contaminació.
 • Projectes de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació (IPPC).
 • Auditories ambientals Due diligence.
 • Quantificació i valoració de Passius Ambientals en sòls i aigües subterrànies.
 • Excavacions selectives de sòls contaminats i certificats com a sòls romanents (contaminació amb nivells de risc acceptables d’acord amb l’ús del sòl previst pel planejament urbanístic d’acord amb l’article 7 del Reial decret 9/2005).
 • Plans de vigilància i control post-millora del sòl.
 • Controls analítics d’aigües subterrànies i emissions de gasos i vapors.

Com treballem?

T’expliquem quin seria el procés de treball d’un expedient comú d’investigació del subsòl. Has de tenir en compte que cada cas té les seves particularitats, però a grans trets és el següent:

1

Ens contactes i ens expliques quina és la teva situació.
"

2

Si et podem ajudar, dissenyem una proposta on t’expliquem el procés que duem a terme.
"

3

Si aproves la nostra proposta tècnica, comencem planificant amb tu totes les actuacions.
"

4

El primer pas és fer un estudi de l’emplaçament que requereix la realització de mostres del sòl i que s’han de portar a analitzar. Normalment, és necessari realitzar perforacions de diàmetre reduït per a aquest mostreig.

"

5

Un cop rebem els resultats de les mostres, si les concentracions dels contaminants superen els nivells establerts per la legislació denominats NRG’s (Nivells Genèrics de Referència), s’ha de realitzar un Anàlisi de Risc (AR) realitzat d’acord amb el que s’estableix a l’annex VIII del Reial decret 9/2005

NOTA:   De manera simplificada, l’AR valora si en funció de les concentracions de les substàncies presents a les mostres hi ha risc per als ecosistemes i/o la salut humana segons els usos que se li estigui donant a l’emplaçament. Si el risc és existent, s’ha de realitzar una descontaminació.

"

6

Basant-nos en l’experiència de treball que hem desenvolupat, et presentem un informe detallat amb els resultats i recomanacions. A grans trets:

 • Si l’AR no és necessari o aquest no detecta risc, no tens obligació de dur a terme processos de descontaminació (amb l’excepció d’aquelles situacions que requereixin un moviment de terres i una gestió final de sòls no valoritzables).
 • Si s’ha detectat un risc, has de descontaminar l’emplaçament. Si decideixes emprendre aquestes tasques amb nosaltres, les realitzarem amb un procés consolidat que gestionarem de principi a final, és a dir, fins que l’Administració doni per tancat el teu expedient.

Aquí pots veure amb imatges els diferents passos d’un procés d’investigació del sòl:

Diagnòstic del subsòl i projectes de descontaminació clau en el pany, t’acompanyem i t’assessorem des del primer requeriment fins al tancament de l’expedient.

Necessites més informació tècnica?

A Envirosoil ens agrada compartir el nostre coneixement i la nostra experiència: aquí et deixem una sèrie d’arxius que pots descarregar i que hem elaborat pensant que poden resultar útils:
Necessites alguna cosa més? Ja saps que ens pots contactar, estarem encantats d’ajudar-te